מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  איך להתכונן לביקורת עומק בעמותה?

  ביקורת עומק בעמותה

   מה ישאלו אותכם בביקורת, אילו מסמכים צריך להכין, ואיך להתכונן לביקורת העמותה?

  ביקורת עומק של רשם העמותות מבוצעת אחת לכמה שנים.

  מדובר על ביקורת מקיפה אשר מתבצעת על ידי רואי חשבון אשר מונו על ידי רשם העמותות לצורך כך.

  לרשימת רו"ח – לחץ כאן

  ביקורות העומק נערכות בדרך כלל בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪ אך יתכן גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר.

  הביקורות נערכות הן כחלק מהטיפול השוטף בעמותות והן בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה.

  יצוין כי בעמותות נתמכות, החשכ"ל מבצע אף הוא ביקורות עומק כדי לוודא שכספי התמיכות שימשו לייעודם. אך הביקורות נעשות בתיאום, דהיינו, בנסיבות רגילות, לא יתחיל הרשם בביקורת עומק בעמותה אם הסתיימה בה ביקורת עומק מטעם החשב הכללי במהלך שלש השנים האחרונות.

  על עמותה שנתגלו בה ממצאים חמורים יוטלו סנקציות בהתאם לחומרתם, כגון: שלילת אישור ניהול תקין, מינוי גוף מלווה חיצוני, דרישה לתיקון תוך פרק זמן קבוע, ובמקרים חמורים אף פירוק עמותה.

  הנושאים העיקריים הנבדקים על ידי הרשם בביקורת עומק הינם:

  1. האם העמותה פועלת על פי מטרותיה ועל פי התקנון שלה?
  2. בדיקה וניתוח של הדוחות הכספיים של העמותה, בדיקת חוסן כלכלי וקיום כעסק חי.
  3. האם העמותה פועלת על פי תקנונה ופועלת לקידום מטרותיה?
  4. האם פועלים בעמותה כל המוסדות הנדרשים ממנה על פי חוק?
  5. האם מוסדות אלה פועלים ומתפקדים בחיי היום יום של העמותה?
  6. האם יש מנגנוני הבקרה על ניהול הכספים של העמותה?
  7. בחינת נהלים שעל פיהם מתנהלת העמותה. האם קיימים נהלים כתובים?
  8. בדיקת הכנסות והוצאות העמותה ואופן התקשרות עם ספקים ונותני שירותים.
  9. בדיקת שכר עבודה המשולם בעמותה, בחינת כח האדם ותפקידיו.
  10. האם קיימים ניגודי עניינים בין העמותה לגופים הקשורים עימה.
  11. האם קיימת חלוקת רווחים אסורה?
  12. בדיקת צדדים קשורים ועסקאות עימם.

  מה עושים בשעת הביקורת?

  קודם כל להירגע!

  יש לזכור כי רואה החשבון הבודק נשלח לעשות את עבודתו על פי כללים שנקבעו על ידי הרשם,וכי אין לו משהו נגד העמותה הנבדקת, היעזר ברואה החשבון המבקר של העמותה, ואל תשכח כי אין המדובר בהכרעה סופית של רואה החשבון,ותינתן ההזדמנות להגיב בצורה ראויה לממצאי הביקורת.

  מה יש לבדוק לפני הגעת הרו"ח לבדיקה?

  בדוק כי :

  • בידי העמותה מסמכי הרישום חתומים כנדרש.
  • בידי העמותה תקנון שאושר ונחתם כנדרש.
  • במידה וחלו שינויים בתקנון, ודא כי השינויים דווחו ואושרו.
  • העמותה עושה שימוש בשמה המלא במסמכים רשמיים, בשלטים וכיוצ"ב
  • הכתובת ממנה פועלת העמותה (משרדיה) הינה זו המופיעה ברישומים
  • מטרות העמותה, כפי שאושרו על ידי רשם העמותות, הינן אלו הממומשות בפועל ולא קיימות מטרות אשר נזנחו או פעולות המבוצעות בפועל ושאינן תואמות את המטרות המאושרות
  • במידה וחלו שינויים במטרות העמותה, השינויים דווחו כנדרש אושרו ונחתמו
  • בידי העמותה קיים פנקס חברים מעודכן הכולל פרטים בדבר שמו המלא של החבר, מספר זהותו, מענו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה
  • בעמותה מכהנים כל מוסדות החובה הנדרשים על פי חוק ותקנון: אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת. במידה והמחזור עולה על סך של כ-1,150 אלפי ש"ח, גם רואה חשבון מבקר
  • המוסדות הנ"ל מתכנסים בתדירות הנדרשת.
  • קיימים פרוטוקולים מסודרים בגין כל ישיבה הנחתמים על ידי יו"ר הישיבה
  • הבחירות לועד המנהל נערכות בתדירות של כל 4 שנים לפחות ותהליך הבחירה מתועד
  • חברי הועד המנהל אינם נושאים בתפקידים אסורים אחרים בעמותה
  • בועדת הביקורת בעמותה מכהנים לפחות שני חברים או מכהן גוף מבקר
  • בועדת הביקורת לא מכהנים חברי ועד או נושאי משרה
  • קיומו של תקציב מסודר בידי העמותה שאושר כנדרש.
  • קיומו של בעל תפקיד הנושא באחריות לניהול הכספים של העמותה ולרישום הפעולות הכספיות
  • קיומה של מערכת הנהלת חשבונות.
  • האסמכתאות בגין הפעולות הכספיות המבוצעות בעמותה מתועדות ונשמרות כנדרש.
  • הוצאת כספים מהעמותה מבוצעת רק על פי אישור של שני מורשי חתימה, ושלא במזומן (למעט הוצאות מקופה קטנה)
  • הרישום של הוצאות הנהלה וכלליות מתבצע על פי הסיווג הנדרש, ושיעור ההוצאות כאמור מתוך מחזור ההכנסות אינו עולה על השיעור המרבי המותר בהתאם למדיניות הרשם.
  • תשלומים לחברי ועד וועדת ביקורת מבוצעים על פי המותר בלבד
  • השכר המשולם לעובדי העמותה נבדק ומאושר.

  שמור על יחס ענייני והיצמד לשאלותיו של הרו"ח. אל תפגין יחס עוין, מתנשא, או מזלזל, זכור כי הוא עושה את עבודתו מבלי שיש לו עניין אישי,וכי גם הוא בן-אנוש שניתן לפנות אליו בכל שאלה, שעולה במסגרת הביקורת.

  לעוד עצות כיצד להתייחס למבקר – לחץ כאן

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל