מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  רשם העמותות

  רשם העמותות, הינו רגולטור ברשות התאגידים, אשר אחראי על הטלת רגולציה, כלומר פיקוח על פעולת תאגידים הרשומים בישראל תחת הקטגוריה של עמותות.

  רשם העמותות פועל מכוח חוק העמותות אשר פורסם בשנת 1980.

  מהי עמותה?

  עמותה הינה תאגיד הרשום בפנקס העמותות, והנמצא תחת אחריות ורגולציה של רשם העמותות. לרוב פועלות עמותות בעיקר במגזר הציבורי. מקובל לשייך עמותות למגזר השלישי, אשר כולל בין היתר גם חברה לתועלת הציבור. אך זאת האחרונה נמצאת תחת כנפיו של רשם החברות, ונדרשת להתנהל על פי הוראותיו ועל פי חוק החברות.

  רשם העמותות

  יחידת רשם העמותות, שוכנת כיום בבנייני התאומים ברחוב כנפי נשרים 15 בירושלים – מפה. יחידה זו מחולקת לשתי חטיבות עיקריות:

  מחלקת רישום עמותות

  המחלקה האחת של רשם העמותות, הינה מחלקת רישום עמותות, העוסקת בעיקר ברישום עמותות חדשות, אך היא גם אחראית על שינויים במטרות ושינויים בשם של עמותות.

  מחלקת פיקוח ובקרה

  המחלקה השנייה של רשם העמותות, מחלקת פיקוח ובקרה, מחולקת לארבע תתי מחלקות:
  • מחלקת ניהול תקין.
  • מחלקת תלונות וחקירות.
  • מחלקת תוכניות הבראה.
  • מחלקת פירוק ומחיקה.

  מחלקת האם פיקוח ובקרה, עוסקת בעיקר במעקב ופיקוח על פעילות העמותות, ניהול נכסיהן, אופן קבלת ההחלטות בעמותות אלו, וכן הלאה, באמצעות תתי המחלקות שלכל אחת מהן תפקיד ספציפי. מחלקת ניהול תקין זו מנפיקה מפעם לפעם חוברת אישור ניהול תקין, בה מפרסם רשם העמותות את פרשנותו ביחס למה שהוא מכנה "ניהול תקין". מחלקת תלונות וחקירות – בוחנת תלונות שמתקבלות לגבי עמותות ומחליטה על פי הנסיבות מה יהיה אופן המשך הטיפול בתלונות אלו. מחלקת תוכניות הבראה, מבקרת תוכניות הבראה של עמותות אשר נקלעו לחובות, או לעודפים גדולים, ודואגת לניהול כספים נכון בשני המקרים, ולבסוף מחלקת פירוק ומחיקה אשר תפקידה למחוק עמותות הן מרצון ע"י קבלת החלטה באסיפה הכללית של העמותה, והן מכוח העילות הקבועות בחוק לפירוק באמצעות החלטת רשם העמותות או בית המשפט.

  לרשם העמותות קיימת אפשרות חוקית לאכוף את החלטותיו, כאשר החלטותיו אופי שיפוטי..

  פירוק עמותה

  פירוק העמותה על פי חוק העמותות משנת 1980: פירוק העמותה מרצון או פירוק על פי צו של בית המשפט. חוק העמותות משנת 1980 קבע א...
  להמשך קריאה

  תוכנית הבראה לעמותות

  יציאה מגרעון בעמותה על ידי תכנית הבראה יזומה, לעומת תכנית הבראה שמחייב רשם העמותות על פי חוק. כל מה שאתה צריך לדעת על הה...
  להמשך קריאה

  דוח מילולי לעמותה

  ביצוע דוח מילולי לעמותה הנו חובה – בהתאם לתיקון מספר 10 בחוק העמותות. במקרים בהם העמותה איננה עומד בהנחיות השונות של עדכ...
  להמשך קריאה

  ביקורת של רשם העמותות

  מהותה של ביקורת עומק של רשם העמותות,  הערכות לביקורת בעמותה, ועדת ביקורת ודו"ח מילולי קיימים סוגים שונים של ביקורות בעמו...
  להמשך קריאה

  אישור ניהול תקין

  מהו אישור ניהול תקין? מדוע בשנים האחרונות עמותות אינן יכולות להסתדר בלעדי אישור ניהול תקין ומדוע רשם העמותות כל כך מעוני...
  להמשך קריאה

  תקנון העמותה

  תקנון העמותה - האם מדובר בחוזה מחייב, בגילוי דעת או הצהרה פומבית המתארת רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרות המלכ"ר? מ...
  להמשך קריאה

  רישום עמותה

  טופס בקשה לרישום עמותה כדאי להקפיד למלא את טופס הבקשה לרישום עמותה כראוי. כל מייסדי העמותה צריכים לחתום על הבקשה בעצמם א...
  להמשך קריאה

  צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

  פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל