מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  רשם העמותות

  רשם העמותות – יחידה ברשות התאגידים שתפקידה בקרה ופיקוח על עמותות על פי חוק העמותות. בין סמכויותיו של רשם העמותות: רישום עמותה חדשה, אישור תקנון העמותה, אישור ניהול תקין, פירוק או מחיקת עמותה ועוד. 

  בישראל פועלות כחמש עשרה אלף עמותות, מתוך כשלושים אלף עמותות רשומות.

  כל העמותות פועלות מתוקף חוק העמותות התש"ם – 1980, כאשר הרגולטור שלהן הוא רשם העמותות.

  חוק העמותות מחליף חוק עותומאני משנת 1909 אשר הסדיר את תפקודן של  אגודות העותומאניות, ואשר היה בתוקפו עד כניסת חוק העמותות לתוקף בשנת 1980.

  תכליתו הראויה של חוק העמותות היא להנהיג אמות מידה של התנהגות ראויה לכל המבקש לפעול תחת תאגיד הרשום כעמותה.

  בפועל, למרות החלת חוק העמותות בשנת 1980, לא נעשה בו הרבה שימוש, עמותות רבות נהגו בצורה רשלנית, ללא קיום אסיפות כנדרש ע"פ חוק העמותות, לא הוגשו מסמכים באופן עקבי ומסודר, ולא הייתה שום תקפות וממשות לחוק זה.

  למעשה – נראה כי תאגידים הרשומים כעמותות, יכלו לקבל לקופתם סכומי כסף גדולים, בין היתר מכספי תמיכה של המדינה, וכספי תורמים, אך כמעט ללא בקרה ופיקוח.

  בשנת 1995 החל מהפך הדרגתי בעולם העמותות, חוק העמותות ואכיפת התקנות, עם מינויו של עוה"ד אמירם בוגט לתפקיד רשם העמותות.

  עוה"ד בוגט, שמצא אי סדרים משוועים בעמותות, ביקש להגיש כתבי אישום  נגד אותן עמותות ומנהליהם, אך נתקל בבעיה טכנית "קלה". ניסוחו של החוק יצר מציאות לפיה ניתן היה להתחמק מאחריות משפטית על מחדלי העמותה.

  מאז 1980 ועד היום, עובר חוק העמותות שינויים רבים, כאשר בתחילה מורה רשם העמותות הוראות הנראות סבירות בעיניו, שמטרתן בקרה והטלת רגולציה מתאימה על העמותות, אט אט התקנות מיושמות, ולאחר מכן הן עוברות בחקיקה בכנסת כתיקונים לחוק הקיים. בדרך זו מצליח הרשם להפוך את עולם העמותות למקום בו קיים קושי רב להתנהל באופן בלתי הולם.

  עמותות תחת פיקוח ואכיפה

  בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל, כי החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשלתית להציג "אישור ניהול תקין". אישור ניהול תקין ניתן ע"י רשם העמותות אשר בוחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שגובשו על ידו אם עמותה עומדת בכל דרישות החוק, ואם נכסי העמותה והתקציבים אותם היא מבקשת משמשים למימוש מטרות  העמותה בלבד. בהחלטת ממשלה משנת 2001 הורחבה חובת הצגת אישור ניהול תקין גם על עמותות הנותנות שירותים למשרדי ממשלה.

  בשנת 2007 נעשה תיקון חשוב נוסף בחוק העמותות, זהו תיקון מס´ 10 לחוק העמותות, הכולל, בין היתר, הוראות חדשות בנוגע לשינוי מטרות, סמכויות ועדת הביקורת וחובה להגיש דו"ח מילולי.

  הצורך באישור ניהול תקין

  כך נוצר מצב שבו עמותות נדרשות להציג אישור ניהול תקין כדי להתקיים באמצעות קבלת תקציבים, ובפועל אישור זה הוא זה שמאפשר לרשם העמותות לאכוף את הוראות החוק. אם לא די בכך, קיימים גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת אישור ניהול תקין. בין היתר, ועדת הכספים של הכנסת דורשת אישור ניהול תקין מעמותות המבקשות לקבל סעיף 46 (לפיו זכאים התורמים לניכוי מס בגין תרומתם לעמותה), רשויות מקומיות, ועוד. לאחרונה החלו אף תורמים פרטיים את תרומתם בהצגת אישור ניהול תקין.

  לכן- חשוב מאוד להבין- חוק העמותות נאכף היום באמצעות הצורך של העמותות לקבל אישור ניהול תקין. אישור ניהול תקין נותן לרשם העמותות כלים משפטיים להחיל אחריות אישית על מנהלי העמותה ולדרוש מהם להתנהל ע"פ חוק.

  אתר רשם העמותות

  רשם העמותות – טפסים

  רשם העמותות – אגרות ותשלום

  כתובת רשם העמותות: רח´ כנפי נשרים 15, ירושלים. מפה. טלפון לשכת רשם העמותות: 02-6546600

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל