מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  משכורות בעמותה

  קצת סדר במשכורות בעמותות

   

  קודם כל נצטרך לחלק את בדיקת קבלת השכר בעמותות לשתי חלקים

  הראשון הוא גובה קבלת השכר והשני שכר אצל קרובי משפחה בעמותות

  בחוברת "הנחיות להתנהלות עמותות" הרשם אינו נוקב בתקרת סכום שכר אלא כותב בקוים כלליים

  1. העמותה/החל"צ אינה רשאית לשלם לעובדיה שכר העולה על הסביר. הוצאות שכר בלתי סבירות עשויות להיתפס על ידי הרשם כשימוש בכספי העמותה/החל"צ שלא למטרותיה ואף כחלוקת רווחים אסורה.
  2.  סבירות השכר תיבחן תוך התחשבות בגורמים הבאים: איכות נושאי המשרה – כישורים, השכלה, ניסיון מקצועי וכו'. איכות הניהול, שיעור הוצאות הנהלה וכלליות, שיעור התמיכות , והמחזור הכספי השנתי של העמותה.

  סעיף 6.1.7 לחוזר מס הכנסה 9/2015 בנושא "קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה" קובע כדלקמן: "שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי, למעט במקומות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או קיבוציים. לעניין זה תינתן התייחסות מפורטת בהוראת ביצוע כמפורט להלן."

  לפי מכתבו של המשנה לממונה על השכר באוצר מתחילת שנת 2017,   ולפי הערכה גסה מדובר בכ60 אלף ₪ לחודש עלות מעביד.

  סעיף 8 לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה קובע כי בגוף ציבורי נתמך שהיקף התמיכה בו עולה על 25% מהמחזור או על 5 מיליון ש"ח, כנמוך מבניהם, וששכר העובדים בו אינו מפוקח/מוגבל בדרך אחרת, עלות שכרו השנתית של בעל תפקיד ניהולי ( ולכאו' לא בעל תפקיד תפעולי ) לא תעלה על 620,000 ש"ח, לרבות של עובד עצמאי הנותן שירותים למוסד ושל קבלן משנה.

  אלא שיש לזכור שיש לעמותה גם מגבלת הוצאות הנהלה וכלליות  ע"מ לעמוד בכללי ניהול תקין :

  הוצאות השכר של הנהלת המוסד ונושאי משרה (לרבות מנכ”ל, סמנכ”ל, חשב, וכו') מהווים הוצאות הנהלה וכלליות. לא ניתן לפצל שכרו של מנכ”ל ו / או נושא משרה אחר בין פעילות ישירה לבין פעילות הנהלה. מגבלת הוצאות הנהלה וכלליות מתחילה ב22% מהמחזור ויורדת מטה ככל שהמחזור גדל.

  ומה עם עמותה שיש לה סעיף 46?

  בכתב ההתחייבות בבקשה לסעיף 46 העמותה מתחייבת כי:  העסקת קרובי משפחה – לא תעסיק במוסד עובד או נותן שירותים שהוא קרוב של חבר עמותה/חבר וועד/ נושא משרה בכיר אלא באישור מראש מרשות המיסים

  %הוראות משרד הפנים לעניין עמותה המבקשת לקבל פטור חלקי מארנונה הנחה בשיעור 67% היא שאין להעסיק קרובי משפחה ביותר מ-25% ממספר העובדים ומעלות השכר. בדיקת שכר קרובי משפחה שונה מאחר ולוקחת בחשבון גם קרובים של נושאי משרה ולא רק חברי עמותה ומאחר והבדיקה היא סך הכל ולא לכל משפחה בנפרד.

  אז מה יצא לנו?

  1. על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר.
  2. על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועד – למעט: העסקת קרובי משפחה עד 10% ממספר העובדים בעמותה העסקת קרובי משפחה עד %10 מעלות השכר בעמותה ובכל מקרה יש לבחון סבירות וכפיפות.
  3. על העמותה להימנע מהעסקת מספר קרובי משפחה בתפקידים בכירים
  4. קרבה משפחתית בין עובדים רבים בינם לבין עצמם או לבין עובדים בכירים.
  5. בדיקות הסבירות על פי הוראות ניהול תקין – גובה השכר ומספר העובדים – גובה שכר מנכ"ל
  6. בדיקת קבלת החלטות- • קרובי משפחה של חברי וועד – ההחלטה להעסקת עובדים כאמור תתקבל על ידי הגורם המוסמך בעמותה, ללא השתתפותם של חברי הוועד שרוצים להעסיק את קרוביהם. • קרובי משפחה של מנכ"ל – יש להבטיח שההחלטה תהיה סבירה בנסיבות העניין ולטובת העמותה, נוכח ניגוד העניינים האפשרי. לכן הוועד הוא שיחליט בעניין ההעסקה ותנאיה, לאחר מכן יש מקום להביא את ההחלטה לאישור ועדת הביקורת, כדי לבחון את סבירותה. העסקת קרובי משפחה בתפקידים בכירים – במידה וקיימים יחסי כפיפות וככל שיש לעמותה מאפיינים ציבוריים רבים יותר יגבר הצורך להימנע ממצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים.
  7. בקשת רשות מרשות המיסים במידה ולעמותה סעיף 46
  8. עמידה בהוצאות הנהלה וכלליות

  במידה והינכם רוצים הסבר יותר מפורט הנכם מוזמנים לשאול בווצאפ טלפון או מייל

  תלושי שכר בעמותה

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל