מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  מהם הוצאות הנהלה וכלליות במלכ"ר

  עמידת העמותה בשיעור הנהלה וכלליות מסך מחזור ההכנסות שמותר על ידי החשב הכללי, היא תנאי סף לקבלת כספים ממקורות ממשלתיים, לקבלת אישור ניהול תקין ולקבלת אישור תרומות,

  עמותות שיש בהם פעילות מתנדבים, יכולות להגדיל את מחזור ההכנסות על ידי הכללת שווי עלות מתנדבים בדוחות הכספיים. כללי החשבונאות מאפשרים לכלול עלות שווי מתנדבים בתנאים מסויימים,

  עמותות שמחזורן הכספי הוא עד 10 מליון ₪ סך ההוצאות הנהלה וכלליות שלהם יכול להגיע עד 22%.

  אלו הם כללי הדיווח וההוצאות אשר נכללים בתוך הוצאות הנהלה וכלליות כפי שהם מופיעים באתר החשב הכללי משרד האוצר. וכדלהלן :

  1.הוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, עובדי מנהלה וכו' (עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומנהלה).

  אין לפצל שכר של עובד. עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה, אלא אם כן כל משרתו היא כמבצע פעילות ישירה.

  במוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדו״ח הכספי המבוקר האחרון שברשותו אינה עולה על 400 א׳ ש״ח, לא תחושב עלות שכר מנכ״ל שלו הנמוכה מ-40% ממחזורו, כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות של מוסד הציבור.

  2.תשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף.

  3.הוצאות גיוס תרומות – הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים (לגיוס תורמים)  – למעט גיוס תרומות עבור רכוש קבע שאינן נחשבות כהוצאות הנהלה וכלליות.

  4.שירותים מקצועיים – תשלומים לגופים חיצוניים כגון: שכר טרחת יועצים משפטיים; שכר טרחת רואי חשבון; שכר טרחת מבקר פנימי; הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר כאשר מבוצע על ידי גןף חיצוני.

  5.צורכי משרד והדפסות – הוצאות כדוגמת הדפסות, תקשורת ועוד, למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות.

  6.שכר דירה ואחזקה – הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של המוסד ולמבנים למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילות.

  7.אש"ל, כיבודים ונסיעות בארץ ובחו"ל.

  8.אחזקת כלי רכב ושכירות – הוצאות בגין  אחזקת רכבים ושכירות, למעט הוצאות רכבים המשמשים במישרין את מטרות המוסד .

  9.מסים ואגרות – הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו. אגרות רישוי, דמי חבר (שהם בגדר חובה), דמי ביול מסמכים.

  10.פחת – הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף 7 לעיל), שוב למעט אלו שלמטרות ישירות.

   

  כמו כן כדאי לכם לקרוא מאמר נוסף לגבי הוצאות הנהלה וכלליות לחצו כאן

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל