מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  חלוקת מלגות על ידי עמותות

  כיצד ניתן לחלק מלגות כחלק מפעילות העמותה באופן חוקי? ומהי הדרך הנכונה לחלוקת מלגות בגוף ציבורי?

  פעמים רבות, דווקא למפרע ולאחר ביצוע עולה השאלה האם עמדנו בכללי חוק העמותות ובדרישות רשם העמותות לחלוקה נכונה של מלגות בעמותה.

  לעיתים רבות, מתגלה כי האופן בו חולקו מלגות היה לקוי והדבר מסב לעמותה נזקים לטווח ארוך, גם הרבה זמן לאחר שכבר הסתיימה חלוקת המלגה.

  מה היא – אם כן, הדרך הנכונה לחלוקת מלגות, מה אסור לעשות ומה גובה המלגה המותרת לחלוקה?

  כפוף למטרות העמותה

  ראשית, נתחיל בכך שעמותה יכולה לחלק מלגות רק אם במטרותיה מצוינת מטרה כגון מתן מלגות לתלמידים או כולל אברכים וכן הלאה. אין ולא תהיה אפשרות לתשלום מלגות באופן מותר בדרך אחרת כל שהיא.

  נקודה זו מודגשת בתחילה בעיקר בשל העובדה כי פעילות רק במסגרת המטרות המאושרות של העמותה הינה חיונית, חשובה ואף קריטית.

  גובה מלגה סביר

  לאחר שצלחנו את מטרות העמותה והתברר כי לעמותה מותר לחלק מלגות מכוח המטרות המאושרות שלה, נתמקד בגובה המלגה.

  ראשית, חייב להקפיד כי גובה המלגה לא יעבור את שכר המינימום, הסיבה לכך היא שהדבר יכול להתפרש בנקל כמשכורת "סמויה" שמשולמת בצורת מלגה כדי לחסוך במיסים או כדי להתגבר על בעיה אחרת.

  מלגה עד סך של כ- 3500 ₪ לחודש נחשבת כיום לסבירה. יש לציין כי קיימים גופים אשר משלמים מלגות מעל הגובה הזה, אך צריך להסדיר את העניין באופן חוקי.

  רצוי להתייעץ על כך עם רואה החשבון של העמותה, בטרם עת, ולא רק לאחר שניתנה המלגה. כל תיקון או אישור ייעשה במסגרת נסיבות המקרה הספציפי.

  קביעת נוהל לחלוקת מלגות

  על העמותה לקבוע בנהליה נוהל מסודר לחלוקת מלגות. כלומר, העמותה מחויבת לקבוע קרטריונים קבועים, שוויוניים ופומביים.

  העמותה גם יכולה להחליט ולקבוע מהן הקרטריונים השונים לקבלת המלגה, בהתאם למטרות אותן היא מעוניינת לקדם.

  המלגות חייבות להיות מחולקות רק על פי הנוהל לחלוקת מלגות אשר אושר מבעוד יום ע"י האסיפה הכללית של העמותה.

  חשוב לדעת – תוספת בסכום המלגה אפשרי ואף מקובל במקרים הבאים: שמירת סדרים, מבחנים, תוספת שעות וגם כאשר ישנה התחשבות במצב הסוציאו אקונומי והמשפחתי של נתמך כזה או אחר (אברך/ תלמיד) או כאשר מדובר בתוספת תשלום עבור חגים.

  רישום ומעקב אחר חלוקת המלגה 

  יש לנהל רישום שעות מסודר, או לחלק את המלגות עפ"י קריטריונים קבועים מראש ולא על סמך תחושות בטן.

  רצוי לקבוע ועדה שיואצלו לה סמכויות האסיפה הכללית בעניין חלוקת המלגות. במסגרת תפקידה תצטרך הוועדה לפקח על חלוקת המלגות בעמותה.

  על וועדה זו  להתכנס מידי חודש או מידי תקופה ולבחון את חלוקת המלגות על פי הנהלים. בסיום בחינת הזכאות הספציפית של אדם מסוים לקבלת מלגה, תורה הוועדה לחברי הוועד המנהל של העמותה מי זכאי לקבל את המלגה ומה סכומה.

  חריגה מהקריטריונים

  אם ישנה חריגה בגובה הסכום של המלגה, דרוש הסבר לכך. חשוב לתעד זאת באופן מסודר במערכת הכספים של העמותה. רצוי לכתוב בקצרה את סיבת החריגה או לחלופין – להפנות לסעיף בפרוטוקול.

  ההחלטה על מתן סכום מלגה חריג תתקבל על ידי לפחות שניים או יותר מחברי העמותה ולא על ידי חבר עמותה אחד.

  כמו כן, אם מדובר במתן סכום חריג של מלגה לקרוב משפחה של אחד מחברי העמותה – ההחלטה על כך לא תיעשה על ידי על ידי אותו קרוב משפחה שהינו חבר בעמותה.

  חשוב לדעת-  במקרים בהם התמיכה הכספית הינה מהותית – רצוי מאוד לבסס זאת בפרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה.

  מלגה משולמת לבעליה בלבד

  מלגות חייבות להיות משולמות ע"י שיק "למוטב בלבד" למקבל המלגה בלבד. אם מקבל המלגה אינו יכול לקבל שיק למוטב בלבד מסיבה כל שהיא, הוא יכול לקבל את השיק "למוטב בלבד" ללא סימון "קרוס" או לקבלו על שם מישהו אחר – לאחר שהצהיר על כך בכתב ונימק די הצורך מדוע אין הוא יכול לקבל שיק על שמו. על העמותה להצמיד הצהרה זו לפירוט התשלום שבוצע למקבל המלגה.

  רישום מלגות בהנהלת חשבונות

  בהנהלת החשבונות של העמותה תנוהל כרטסת נפרדת עבור כל מקבל מילגה ובה יפורטו תשלומי המלגות באופן נפרד מתשלומים אחרים שקיבל אותו אדם.

  מלבד זאת, חשוב להדגיש קיים איסור מוחלט על חלוקה מקבילה של מלגה ומשכורת לאותו אדם.

  בכל ספק או שאלה בנוגע לחלוקת מלגות בעמותה, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בטרם החלוקה על מנת שלא לבצע טעויות שייסבו נזקים רבים לעמותה.

  תשלום מלגה לאברכים

  תשלום מילגה לאברך עבור לימוד לשם שמיים הינו מלגה. במקרה והתשלום הינו עבור שירות שהאברך נותן לאדם אחר – תשלום זה הינו שכר לכל דבר ועניין.

  תשלום מלגה לסטודנטים

  מלגות סטודנטים עבור ביצוע פעילות התנדבותית בקהילה – כמו חונכות ילדים ממשפחות במצב סוציאו אקונומי נמוך, קשיים חברתיים וכדומה – ניתנות כהוקרה למקבל אותן ואין מחייבות אותו לתת בתמורה שירות כזה או אחר בהווה או בעתיד.

  כמו כן – אינן חייבות בתשלום מס.

  האם מותר לשלם מילגה ושכר לאותו אדם מאותה עמותה?

  יש לבחון זאת לפי כמה נקודות קריטיות:

  במקרים בהם ישנה אפשרות להפריד באופן חד משמעי ומוחלט בין שני התשלומים לאותו אדם – אז ניתן לשלם מלגה ושכר לאותו אדם. לדוגמה, התפקיד עבורו הוא מקבל מלגה מוגדר בעמותה באופן שונה לחלוטין מהתפקיד בו הוא עובד ומקבל שכר. כשאין כלל אפשרות להפריד באופן חד משמעי בין התפקידים – עדיף לא לעשות זאת. מדוע? מכיוון שמס הכנסה יתקשה לקבל הפרדה שאינה מבוססת.

  על העמותה להקפיד מאוד כי סכום השכר על העבודה, כמו גם סכום המלגה – ישקפו את שווי השוק האמיתי המקובל.

  תשלום מלגה ייקבע ויינתן בהתאם לקרטריונים של העמותה.

  תשלום השכר בגין העבודה – יינתן על פי כל כללי דיני העבודה, כמו הודעה לעובד, תשלום השכר כחוק וגיליון נוכחות.

  מומלץ להחתים את העובד על מסמך ההודעה שבו כתוב מהן השעות בהן הוא זכאי לשכר ומהן השעות בהן הוא זכאי לשכר מלגה – על פי שעות הלימוד שלו.

  חשוב – במקרה בו האברך מקבל שכר גם ממשרד החינוך (אגף מוסדות תורניים) – גובה השכר בגין עבודה או התנדבות במסגרת מלגה – לא יהיה גבוה משכר מינימום.

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל