מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  העמותה כגוף מפוקח 

  לאחר הליך הרישום והבירוקרטיה המרובה אצל רשם העמותות על העמותה להצהיר מטרות רשומות וברורות. עמותות וחברות לתועלת הציבור ממומנת על ידי תקציבים ותמיכות ממשלתיות וכן גם על ידי תרומות של נושים רבים המממנים ומקדמים בעזרת כספם האישי את פעילויות העמותה ועל כולם להיות בקו אחד בכל נוגע למטרות העמותה. 

  מצד אחד – הגינות. הרגולטורים המופקדים על הביקורת ועל פעולות העמותה, בודקים ומזהים כל חריגה וסטייה בכל הנוגע לייעוד כספי העמותה או האם מטרות העמותה אינן תואמות את המטרות המקוריות, דבר זה יכול לגרור להליכים משפטיים מצד גורמים שונים אשר מוסמכים לכך. בשפה פשוטה – הקטנת ראש (כמו שאומרים בשוק) אינה פותרת מעונש, בתור מנהלי עמותות יש לבדוק האם אכן אתם מיישמים את פעילויות העמותה והאם התרומות והכספים השונים מגיעים ליעדם.

  ומצד אחר – שקיפות. כפי שנכתב מקודם: תורמים רבים מנדבים מכספם האישי לטובת קידום פעילויות העמותה. לכן, למען השקיפות העסקית ושמירה על שיתוף פעולה ארוך ובטוח, יש לוודא ולהראות שקיפות מלאה בכל הנוגע לפעילויות העמותה. 

  יש בישראל כמה גופים אשר תפקידם (בין היתר) לפקח על פעילות עמותות:

  רשם העמותות – הוא יחידה ברשות התאגידים שתפקידה לפקח ולהסדיר את רישומן ופעולתן של עמותות במדינת ישראל. יחידת רשם העמותות הוקמה במשרד המשפטים בשנת 1981 מכוח חוק העמותות, התש"ם- 1980, וסמכויות הרגולציה שלה הוגדלו באופן משמעותי בעקבות תיקון חוק העמותות.

  מבחינה אדמיניסטרטיבית, מחולקת יחידת רשם העמותות לשתי מחלקות:

  מחלקת רישום עמותות ומחלקת פיקוח ובקרה אשר האחרון מחולק ל- 4 מחלקות משנה: מחלקת ניהול תקין, מחלקת חקירות ותלונות, מחלקת תוכניות הבראה ומחלקת פירוקים ומחיקות.

  רשם העמותות בוחן על פי דרישות החוק האם הכנסות העמותה ונכסיה משמשים אך ורק לקיום מטרותיו הרשומות. כך עמותה שעונה לדרישות רשם העמותות ועומדות שוות ואף עוברות את בדיקתו הקפדנית זוכה לקבל אישור הנקרא "אישור ניהול תקין”.

  האישור הנ"ל מהווה אישור ואסמכתה ברורה עבור הכלל, אשר מראה  שפעילויות העמותה הינם תקינים ועומדים בסטנדרטים החוקיים של הרשם. נוסף על זה האישור מקנה מאין ביסוס אמון עבור גופים ממשלתיים ופעילים של העמותה.

  כאשר יש אי התאמה בפעילות העמותה בפועל לבין המטרות הרשומות של העמותה, רשם העמותות יכול לפעול במספר דרכים לאכיפה והפעלת סנקציות על העמותה לדוגמא: שלילת ה"אישור הניהול התקין", מינוי חשב מלווה לעמותה אשר יבדוק ויפקח לעומק את פעילויות העמותה ואף הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק העמותה.

  משרדים ממשלתיים המעניקים תמיכה או תקצוב –בכל שנה מעניקים משרדי הממשלה תמיכה כספית לעמותות שונות, כל משרד מעניק תרומה לכל עמותה שירצה אשר מקדמת פעילויות חינוך, תרבות, שירותי דת, מדע, אמנות, שירותי רווחה, בריאות, ספורט וכד’.

  במידה והעמותה מתוקצבת על ידי משרד ממשלתי, עליהם לבצע ביקורות תקופתיות אשר מוודאות כי תמיכתם הולכת למקום הנכון. במהלך הביקורת על העמותה להראות דיווחים תקופתיים, נתונים ומסמכים אשר יתבקשו להציג והכל במטרה לוודא כי העמותה מתנהלת על-פי החוק.

  משרדים ממשלתיים המפקחים על פעילות העמותה – ישנם משרדים אשר אינם תומכים פיננסית בעמותה אלה מתירות לה היתרים לפעילויות שונות (לדוגמה: משרד החינוך, משרד הכלכלה ועוד). נכון שאין תמיכה כספית מצידם אך מתן היתרים מסוימים מביאים איתם גם ביקורות שונות מצד משרדים אלה וכך הן מוודאות כי העמותה עומדת בדרישות רישיונות שונים. 

  ביקורת עומק בעמותות

  על מנת להבטיח כי פעילות העמותה תואמת את אשר הגדירה עבורה בתהליך הרישום והיא אינה פועלת למטרות רווח, רשם העמותות רשאי לבצע ביקורת עומק הבוחן את הארגון מכל היבט ורואה כיצד הוא מתנהל בהתאם להנחיות חוק העמותות ולתקנון רשם העמותות.

  איזו עמותה חשופה לביקורת מטעם רשם העמותות?

  כל עמותה – כל עמותה יכולה להיות חשופה לביקורת מצד רשם העמותות. בסמכות רשם העמותות ליזום בדיקה אקראית של עמותות מתחומים שונים ובעלות מחזור שנתי בהיקפים שונים אשר מציבות כל עמותה, בכל מחזור כספי ובכל היקף (באופן תיאורטי) לעבור פיקוח. 

  עמותה אשר הוגשה נגדה תלונה – עמותה כזאת תצטרך להיות מוכנה לביקורת. לאחרונה רשם העמותות פרסם מדיניות חדשה בנוגע לטיפול בתלונות אשר מטרת המדיניות החדשה בעיקרה היא התמודדות עם תלונות סרק. כרגע מדיניות זו מוציאה אל מחוץ לתחום את הסכסוכים הפנימיים בין חברי עמותה.

  עמותה שהתגלה בה פערי שכר – כאשר יש פערי שכר בין בכירים בעמותה יש לבחון לעומק את תזרים הכספים. לכן, רשם העמותות במקרה כזה עלול לבצע ביקורות בכל הנוגע לפעילות הפיננסית של העמותה (כפי שנכתב במאמר שימו כאן את המאמר של השכר והוצאת משכורות שכתבתי) 

  עמותות שיש להן עודפים משמעותיים או גרעון מצטבר משמעותי – קופה קטנה, קופה גדולה, דוחות כספיים, מאזנים, דיווחים שנתיים צריכים להיות שווים בכל הספרים. כל עוד יהיו עודפים או גירעונות ידלקו נורות אדומות אצל רשם העמותות והוא יכול במקרה כזה להתערב ולדרוש טיפול בעודפים או להפעיל סנקציות שברשותו.

  הכנסה ממקור תרומה – כאשר אין אסמכתאות רשמיות וקבלות עבור כל תרומה שהתקבלה יכול רשם העמותות לבצע ביקורת על פעילות תקינה של העמותה ולפעול בהתאם לחוק.

   

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל