מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  המשך נוסף לחוק העמותות החדש

  תרומות גדולות לעמותות יזכו לפטור מפיקוח אם העמותה תקבל "תעודת יושר" ממנו

  משרד המשפטים מציע לשחרר עמותות שזוכות לתרומות פרטיות נדיבות מפיקוח של רשם העמותות, וכל עוד מדובר בעמותות שפועלות כהגדרתו -"לתועלת הציבור".

  משרד המשפטים מקדם חוק חדש שמטרתו להקל רגולטורית על ארגונים מסויימים הפועלים ללא כוונת רווח כדי שיוכלו לגייס תרומות לפעילות לתועלת הציבור. החוק המתוכנן יפטור עמותות שנהנות מתרומות גדולות מפיקוח של רשם העמותות, וזאת בתנאי שלפי הגדרות החוק החדש אותה עמותה פועלת "לתועלת הציבור".

  את מסמך העקרונות לחוק העמותות החדש שנועד להחליף את החוק הקיים שנחקק ב- 1980 ולהתאים אותו להווה פרסם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט , ולפיו יש בישראל כ-30 אלף עמותות רשומות. ולפי הערכות רק כמחצית מהן פעילות.

   לחוק החדש שלוש מטרות מרכזיות:

  ראשית, ליצור הסדר מקיף המרכז את עיקר הדינים המסדירים את התנהלותם של תאגידים הפועלים שלא למטרת רווח.

  שנית, להציע רגולציה שונה לסוגים שונים של עמותות .

  ושלישית, לקבוע את סמכויות הבקרה, הפיקוח והאכיפה של רשם העמותות, שהוא הגורם המנפק לעמותה אישור על ניהול תקין, מה שנחשב "כתעודת יושר" שמסייעת לעמותות לגייס כספים.

  לפי מסמך העקרונות, החוק החדש יבחין בין סוגים שונים של עמותות לפי שני צירים מרכזיים. הציר הראשון מתייחס למקורות הכספיים של העמותה  – האם העמותה ממומנת מכספי ציבור. המונח "כספי ציבור" יוגדר באופן רחב המתייחס לכל תמיכה או טובת הנאה שקיבלה העמותה, במישרין או בעקיפין, גם הטבות מס, לרבות הטבת מס שממנה נהנים התורמים לעמותה או הקצאות קרקע שעמותה מקבלת מתוקף היותה "מוסד ציבורי", ייחשבו "כספי ציבור" לעניין זה.

   הציר השני בוחן את מהות הפעילות של העמותה ומי הנהנים ממטרותיה. זהו מבחן דו שלבי הבודק אם תכלית העמותה היא לקדם מטרות ציבוריות, והאם אותן מטרות יכולות להיחשב כמשרתות אינטרס של "ציבור רחב ובלתי מסוים". מבחן זה דומה להסדרים שקיימים באנגליה, אוסטרליה וניו זילנד.

   כפי שפורסם, המהלך של משרד המשפטים מקביל לכוונת הממשלה להקל בנוהלי התמיכות הכספיות לעמותות מתוך תקציב המדינה לאחר שגופים במגזר השלישי התרעמו על הקשחה של תנאים אלה.

  אחת ההקלות המשמעותיות בנהלים שנבחנים כעת נוגעת לסעיף שלפיו המנכ"ל ומורשי החתימה בגופים יערבו אישית להתחייבויות העמותה ויישאו באחריות אם זו תחוייב להשיב למדינה כספים. הסעיף עורר ביקורת בעמותות ולכן הוקפא לבחינה עד אפריל 2014. בממשלה שוקלים כעת, בין היתר, אפשרות שלפיה מי שיחתום על ערבות אישית מטעם העמותה יוכל לחתום במקביל על פוליסת ביטוח בסגנון הביטוח שמכסה דירקטורים בחברות ציבוריות.

  נוהל נוסף שהממשלה בוחנת הוא להקל בהעברת כספים בין עמותות. הנוהל הקיים נובע מחשש של המדינה שלא יכולה לפקח על תנועות כאלה, או שהדבר ינוצל להלבנת הון. הרעיון שנבחן כעת הוא להתיר העברה כזו בשני תנאים: שהגוף המעביר הוא ארגון גג, או שהכספים הועברו מכוח הסכם עם תורם. כיום נוהל זה אינו חל על גופים שהתמיכה בהם בכספי מדינה היא פחות מ-10% מהמחזור, והממשלה שוקלת להקל עוד ולהגביה את הרף ל-25%.

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל