מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  החזרי הוצאות למתנדבים בעמותה

  הגדרת מתנדב

  • מתנדב  – יחיד שמתקיימים לגביו שני התנאים:
   • עושה פעילות התנדבותית לקידום מטרות המוסד הציבורי,
   • לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי (לא במישרין ולא בעקיפין ואף לא טובת הנאה אחרת) מלבד החזר ההוצאות שהוציא.
  • מוסד ציבורי –
   • חבר בני אדם שאינם קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית,
   • ששר האוצר קבע אותו לעניין סעיף 46 (זיכוי ממס מתרומות), תקנונו מסדיר הפעלת מתנדבים.

  אילו החזרי הוצאות מגיעים למתנדב? ומה הנהלים לתשלום החזרי הוצאות אלו?

   אז ראשית נתחיל בכך – סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה מעניק למלכ"ר פטור מתשלום מס על הכנסותיה מהפעילות הציבורית הישירה

  אבל מה לגבי ההוצאות?

  בשנת 2007, פרסם שר האוצר תקנות בדבר החזרי הוצאות עבור פעילות התנדבותית

  "הוצאות שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לעניין סעיפים 3 (ז) ו -181ב לפקודה…"

  תקנות אלו פורסמו כדי למנוע:

  • מצב שבו המתנדב יחויב במס עבור הוצאות שהוציא בפעילותו ההתנדבותית.
  • מצב שבו יחויב המוסד במס על כל ההוצאות העודפות שהוצאו לקידום מטרותיו הציבוריות שלשמן הוא הוקם.

  באילו הוצאות מדובר ומהו גובה הניכוי בגינם?

  ההוצאות העודפות המותרות בניכוי למתנדב ולעמותה הם: הוצאות עבור כיבוד, הוצאות דלק, החזר נסיעות בתחבורה הציבורית והחזר עבור שיחות טלפון.

  לגבי גובה ההוצאות, קיימת התייחסות שונה לגבי ההוצאות שהוציא המתנדב לבין אלו שהוציא המוסד:

  • המתנדב – עבורו נקבע כי כל הסכום אשר שולם לו כהחזר הוצאות לפעילותו ההתנדבותית לא יתחייב במס.
  • המוסד – לגבי המוסד התקנות קובעות תקרות להכרה בהוצאות אשר מתעדכנות בכל שנה.

  נכון לשנת 2017, התקרות הן:

  • עבור הוצאות כיבוד קל – 30 ₪ לאדם באירוע
  • עבור הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית למקום ההתנדבות – 220 ₪ לחודש
  • עבור הוצאות רכישת דלק לרכב במשמש את המתנדב לנסיעה למקום ההתנדבות – 670 ₪ לחודש.
  • עבור הוצאות בשל שיחות טלפון – 110 ₪ לחודש

  התקנות קובעות כי ההוצאות יותרו בניכוי בתנאים הבאים:

  • המוסד הציבורי הגיש, לא מאוחר מסוף מרץ של כל שנת מס הודעה לפקיד שומה (בטופס שקבע המנהל) הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב את פירוט ההוצאות וסכומן.
  • המוסד הציבורי אחראי לתת לכל מתנדב אישור על הוצאות שהחזיר לו בשנת המס הקודמת. האישור יכלול את סכומי ההוצאות, מטרת ההוצאה, מועד התשלום ע"י המתנדב וע"י המוסד הציבורי.
  ניהול ספרים

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל