מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  ביקורת של רשם העמותות

  מהותה של ביקורת עומק של רשם העמותות,  הערכות לביקורת בעמותה, ועדת ביקורת ודו"ח מילולי

  קיימים סוגים שונים של ביקורות בעמותות. הביקורת הרווחת ביותר כיום הינה ביקורת של רשם העמותות .ביקורת רשם העמותות נערכת לכל העמותות הרשומות, והרשם משתדל לערוך אותה לא יאוחר מאחת לשלוש שנים. ביקורות זו נקראת ביקורת עומק. בביקורת זו, הרשם בודק את התנהלות עמותה, את אופן השימוש בכספים למטרות העמותה וכיצד העמותה עומדת בדרישות החוק כגון חוקי מס הכנסה, חוק העמותות, דיני עבודה, חוק מע"מ ועוד.  דברים מהותיים נוספים שנבדקים הינם חלוקת רווחים גלויה או סמויה בעמותה, פעילות במסגרת תקנון והוראות מאושרות, קבלת החלטות בהליכים ציבוריים ועוד.

  עמותות שאינן עומדות בחוקים ובהוראות צפויות לסנקציות כגון: אי מתן אישור ניהול תקין, סנקציות כספיות ובמקרים חמורים יותר  מינוי חשב מלווה, חקירות משטרה, או אפילו פתיחה בהליכי מחיקת או פירוק העמותה. כדי להבטיח את ניהולה התקין של העמותה ישנה אסיפה כללית אשר בה בוחרים את חברי הועד להם מגוון רחב של תפקידים בתקופת כהונתם. יש לערוך בחירות לוועד אחת לשנה ואין מניעה לכך שהעמותה תאפשר בחירת אותם חברים לקדנציה נוספת.

  האסיפה הכללית מסמיכה שניים או יותר מבין חבריה לחתום על מסמכים שיחייבו את העמותה. רשם העמותות דורש כי בכל וועד שכזה יהיו שני מורשי חתימה אשר חתימתם יחד תחייב את העמותה בפעולות בעלות משמעות כספית כגון: חתימה על חוזים, נטילת הלוואות, חתימה על המחאות, השקעת כספים וכדומה. מורשי החתימה לא חייבים להיות מבין חברי העמותה או מבעלי התפקידים בה – הדבר תלוי בתקנון העמותה. בין מורשי החתימה אסור שתהיה קרבה משפחתית כדי למנוע ניגוד עניינים פסול.

  ועדת הביקורת – גוף מבקר :

  אחת מסמכויות האסיפה הכללית היא לבחור גוף מבקר (ועדת ביקורת). ע"פ חוק ועדת הביקורת יכולה להיות מורכבת גם משני אנשים שלא עברו הסמכה מיוחדת לעסוק בכך, אך וועדת הביקורת יכולה להיות גם רואה חשבון חיצוני, או כל גוף מבקר חיצוני אחר.

  כל גוף אחר בו העמותה מעוניינת כגוף מבקר לא צריך לעבור הכשרה כלשהי כגון של מבקר פנים, יועץ מס, עורך דין וכדומה, כמו כן אין כלל חובה מצד העמותה לבקש את אישור הרשם למינוי גוף מבקר.

  אולם, תפקידיה של ועדת הביקורת הם רבים וכוללים את בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, תקינות פעולות נושאי המשרה, לבחון את השגת יעדי העמותה, לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית, לבחון את התנהלותה הכספית של העמותה, את תשלומי השכר, את פנקסי החשבונות וכדומה. תפקידים שלרוב קשה לבצע ביעילות ללא הכשרה משמעותית.

  על ועדת הביקורת לבצע בדיקה כללית לפחות מידי שנה, לדון בדו"ח המילולי והכספי ולהגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית ולוועד המנהל. בה בעת, על ועדת הביקורת להגיש את המלצותיה גם לרשם העמותות. לוועדה סמכות לבקש לכנס את האסיפה הכללית באופן יזום, ואם זו לא נענית היא רשאית לקבוע אחת כזו בעצמה, בסמכותה לבקש גם כן מרשם העמותות למנות חוקר שיבחן את פעולותיה הכספיות של העמותה ואת דרך ניהולה.

  בפעם זו התייחסנו לביקורת רשם העמותות, אך אל לנו לשכוח את הביקורת שנערכות ע"י רשות המיסים לענפיה השונים,  ביקורת של החשב הכללי לעמותות אשר מקבלות תקציבי מדינה, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת וכן הלאה, שאליהם נתייחס אי"ה בפעמים הבאות.

  מהו גובה השכר המותר

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל